Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 88 ครั้ง