Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

การประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

การประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

วันที่ 11 มกราคม 2561 ผอ ทสจ อุดรธานี (นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์) และส่วนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ

แกลเลอรี่