Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

งานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561

งานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผอ.สนง.ทสจ.อุดรธานี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธาน

แกลเลอรี่