Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ชุดที่ 3 (กองทุนสิ่งแวดล้อม)

ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ชุดที่ 3 (กองทุนสิ่งแวดล้อม)

นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผอ.ทสจ.อุดรธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ชุดที่ 3 (กองทุนสิ่งแวดล้อม) อ.ไชยวาน และ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี