Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ สรรมถนะ ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และกำหนกวันเวลสถานที่ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ สรรมถนะ ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และกำหนกวันเวลสถานที่ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ สรรมถนะ ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และกำหนกวันเวลสถานที่ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

เอกสารแนบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 100 ครั้ง