Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

เอกสารแนบ

ประกาศ

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 213 ครั้ง