Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 63

กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 63

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
นายเวทิน  พุ่มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
และส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563
บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ 9  ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี