Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ณ โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แกลเลอรี่