Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
เปิดรับสมัคร วันที่ ๒ - ๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ตามเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ

รับสมัคร

ขนาดไฟล์:0.99 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง