Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

เวลา 09.00 น. ผอ.สนง.ทสจ.อุดรธานี (นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่

เวลา 09.00 น. ผอ.สนง.ทสจ.อุดรธานี (นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่

เวลา 09.00 น. ผอ.สนง.ทสจ.อุดรธานี (นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่  ณ รร.มิราเคิล กรุงเทพฯ โดยมีดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสอ่งแวดล้อม เป็นประธาน

แกลเลอรี่