Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี   ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล  การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.เจ้าพนักงานธุรการ 3.นายช่างเทคนิค

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดอุดรธานีรับสมัครลูกจ้างชั่

ขนาดไฟล์:1.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 156 ครั้ง