Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพต้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้ขยายกำหนดเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒0 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว

เอกสารแนบ

S__1089553

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 111 ครั้ง