Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดป่ากกสะทอน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน 

แกลเลอรี่