Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง แก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิซาการพัสดุ

 

เอกสารแนบ

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดการสอบข้อเขียน

ขนาดไฟล์:2.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง