Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

เอกสารแนบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 94 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 80 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 79 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 80 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 18-1 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 18-2 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 22-1 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 83 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 22-2 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 24-1 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:1.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 24-2 กุมภาพันธ์ 2565

ขนาดไฟล์:0.97 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง