Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การบำบัดทุกข์บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ประจำเดือนมกราคม 2561

จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การบำบัดทุกข์บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี (นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การบำบัดทุกข์บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ณ วัดศรีสวาทธาราม บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

แกลเลอรี่