Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสุรชัย กุลทอง ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

แกลเลอรี่